تجهیزات ویدئو کنفرانس
راه اندازی تجهیزات ویدئو کنفرانس در صنایع کیمیا چوب گلستان
05/30/2017
ویدئو کنفرانس
نصب و راه اندازی ویدئو کنفرانس در شرکت صنایع پودر مشهد
08/09/2017
ویدئو کنفرانس

ویدئو کنفرانس

درباره موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
در سال ۱۲۹۷ -۱۲۹۶ آغاز دوره فعالیت شرکت مختلط ماهی ایران و شوروی وتاسیس لابراتوار ماهی ایران در شیلات بندرانزلی میباشد. هدف موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور انجام تحقیقات علمی –کاربردی پیرامون موضوعات مرتبط با آبزیان و محیط زیست آنان جهت حفاظت و بازسازی ذخایر و بهره برداری از منابع آبزی موجود است.

نصب و راه اندازی  تجهیزات ویدئو کنفرانس موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
پروژه ویدئو کنفرانس موسسه علوم تحقیقات شیلاتی کشور در ۹شهرستان در نیمه دوم سال ۱۳۹۵ در کشور نصب و راه اندازی گردید.
آن موسسه جهت برقراری ارتباط تصویری و برگزاری جلسات در نقاط خود به شرکت مهندسی نوآوران تحقیق اعلام نیاز کرد. با توجه به ابعاد گسترده این پروژه نقاط مختلف کشور، کارشناسان شرکت نوآوران تحقیق پس از برگزاری جلسات متعدد و بررسی بستر مجموعه شیلات تجهیزات ویدئو کنفرانس سخت افزاری ClearOne  را به آن مجموعه پیشنهاد دادند. پس از دریافت تاییدیه های مور نیاز، این پروژه طی دو ماه نصب و راه اندازی گردید.

تجهیزات ویدئو کنفرانس نصب شده در موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
۸ دستگاه ویدئوکنفرانس ClearOne Pro300 در شهرستان های (اهواز، بندرعباس، ساری، بندر انزلی، بوشهر،چاربهار، تنکان و رشت)
۱ دستگاه ویدیو کنفرانس ClearOne Pro600 با قابلیت ۹ نقطه همزمانی در شهرتهران

خدمات پس از فروش شرکت مهندسی نوآوران تحقیق
تجهیزات ویدئو کنفرانس ClearOne  دارای دو سال گارانتی و سه سال خدمات پس از فروش شرکت مهندسی نوآوران تحقیق میباشد.